using laptop

Biała Lista Podatników to zupełnie nowe narzędzie stworzone przez Krajową Administrację Skarbową, które ma pomagać firmom w weryfikacji kontrahentów. Pozwala ono sprawdzić online dwie ważne rzeczy: czy dane przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT oraz jaki ma rachunek bankowy właściwy do zapłaty faktury VAT. Poniżej wyjaśniamy, jak korzystać z nowego rejestru, a także jakie ma ono znaczenie w rozliczeniach z kontrahentami.

Czym dokładnie jest Biała Lista Podatników VAT?

Nowa wyszukiwarka podatników VAT została uruchomiona 1 września 2019 roku, zastępując działające dotychczas listy podatników zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz tych, którzy zostali wykreśleni bądź przywróceni do rejestru VAT-owców. Jej stworzenie jest elementem polityki uszczelniania systemu podatkowego VAT, którego celem jest poprawa ściągalności należności podatkowych.

Biała Lista Podatników jest to baza podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Rejestr jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich przez Internet – można z niego skorzystać między innymi na stronie: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Głównym celem funkcjonowania rejestru jest możliwość sprawdzenia następujących informacji:

  • czy dana firma jest czynnym podatnikiem VAT,
  • jaki ma numer rachunku bankowego, na który należy zapłacić wystawioną przez nią fakturę VAT.

Przedsiębiorcy mogą więc w ten sposób potwierdzić, czy dane na fakturze otrzymanej od kontrahenta są prawidłowe dla rozliczeń podatku VAT.

Jak działa wyszukiwarka i jakie informacje znajdują się w bazie?

Wyszukiwarka podatników VAT działająca online jest bardzo prosta. Można w niej wyszukać podmiot według takich danych jak: nazwa firmy (można wpisać tylko jej część), numer konta, NIP, REGON. Co ważne, status kontrahenta można sprawdzić w konkretnym dniu, podając wybraną datę wsteczną.

Wyniki wyszukiwania prezentowane są w tabeli, w której widnieją podstawowe dane podmiotu, jednak po wybraniu opcji „szczegółowe informacje”, można zobaczyć więcej danych. Obejmują one między innymi następujące informacje:

  • pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy,
  • dane rejestrowe takie jak adres, numer REGON, KRS, NIP itp.,
  • status podatnika VAT w dniu sprawdzania,
  • data rejestracji jako podatnika VAT,
  • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków SKOK.

Jeżeli w wyniku wyszukiwania okaże się, że kontrahent nie jest aktualnie czynnym podatnikiem VAT, będzie można znaleźć na liście także informacje na temat tego, czy dostał on odmowę rejestracji, czy może został wykreślony z rejestru.

Dlaczego należy korzystać z Białej Listy Podatników VAT?

Korzystanie z Białej Listy Podatników VAT jest niezbędne do tego, by uniknąć sankcji związanych z przesłaniem kontrahentowi pieniędzy na niewłaściwy rachunek. Sankcje te obowiązują od 1 stycznia 2020 roku i dotyczą firm, które dokonają płatności w wysokości powyżej 15 tys. zł na inny rachunek bankowy niż ten widniejący w wykazie. Może się tak zdarzyć, jeśli np. kontrahent zmienił bank i na fakturach używa nowego numeru konta, a nie zgłosił go jeszcze do Urzędu Skarbowego. W przypadku takiej pomyłki przedsiębiorstwo, które przelało pieniądze, nie będzie mogło danej faktury wliczyć w koszty, a dodatkowo będzie mogło być pociągnięte do odpowiedzialności solidarnie z kontrahentem za nieodprowadzenie podatku VAT do urzędu skarbowego.