papierologia

Współpracę z biurem rachunkowym podejmuje się po to, żeby można było ustrzec się wielu problemów z urzędem skarbowym. Jeśli przedsiębiorca nie zna się na rachunkowości, mógłby bowiem popełnić jakieś pomyłki, które mogłyby się tragicznie skończyć. Kiedy zatem właściciel firmy oddelegowuje część obowiązków właśnie na dane biuro rachunkowe, ma zawsze nadzieję, że jego pracownicy wszystkiego dopatrzą, wszystkie rozliczenia wykonają poprawnie i nie będzie żadnych błędów.

Niestety, zdarzają się one najlepszym, jednak w takiej branży mogą mieć naprawdę spore skutki. Dlatego też słusznie oczekuje się, by to biura rachunkowe brały odpowiedzialność za błędy księgowe, powstałe z ich winy – w końcu przedsiębiorca nie ma z tym nic wspólnego. Jak to wygląda od strony prawnej? Jakie są zasady odpowiedzialności biur rachunkowych?

Odpowiedzialność biur rachunkowych – kwestie przepisów

Od dnia 28 listopada 2003 roku obowiązuje ustawa z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 z późn.zm.), która wprowadziła odpowiedzialność karną podmiotu zbiorowego. Istnieje również specjalny zapis dotyczący odpowiedzialności karnej z tytułu nieprawidłowości związanych z prowadzeniem ksiąg. Warto przyjrzeć się lepiej zapisom w art. 296 i 303 k.k. Zgodnie z zapisami, jeśli jakieś biuro rachunkowe przejęło funkcje i nadzór nad rachunkowością danej firmy, to także przejęło na siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy. Zgodnie z tym, co mówi zapis poprzez nadużycia, albo niedopełnienie obowiązków podmiot taki „wyrządza znaczną szkodę majątkową” i „podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

To nie wszystkie istotne przepisy – ważny jest również między innymi zapis art. 77 pkt 1 przepisów ustawy o rachunkowości, odnoszący się do nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

przy biurku

Kwestia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Oczywiście nikt od razu nikogo nie wsadza do więzienia. Przewidziane są również ewentualne kary finansowe. Nie dziwi jednak fakt, że zarówno firmy, które współpracują z biurem rachunkowym, jak i firmy, które same zajmują się taką ryzykowną, istotną działalnością, chcą się stosownie zabezpieczyć. Istnieje jeszcze jeden zapis, który warto przytoczyć – chodzi o art. 80a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.). Na podstawie tego artykułu podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (a zatem właśnie biura rachunkowe) zostały zobowiązane do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody, wyrządzone w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Co za tym idzie, każda taka firma musi mieć wykupione OC – podobnie jak każdy kierowca, poruszający się po drodze swoim autem, musiał również ubezpieczenie OC wykupić. Minister Finansów wydał nawet specjalne rozporządzenie (z 5 grudnia 2003 roku), które zobowiązuje do wykupienia przez biuro rachunkowe podobnego ubezpieczenia.